Плакат за Първи международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“,
Сливен 2009

Плакат за Първи международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“