Плакат на тема „Любовта на сцената“,
V Международно триенале на сценичния плакат,
София 2007

Плакат на тема „Любовта на сцената“