Плакат за постановката „Приказка в ръчичка“,
режисьор Елза Лалева,
ДКТ Сливен

Плакат за постановката „Приказка в ръчичка“