Плакат за постановката „Прасенцето“,
автор и режисьор Бианка Бенковска,
ДКТ Сливен

Плакат за постановката „Прасенцето“