Плакат за постановката „Къде ти е съкровището“,
автор и режисьор Елза Лелева

Плакат за постановката „Къде ти е съкровището“