Плакат за постановката „Коминкови приказки“,
сценичен вариант и режисура Елза Лалева,
ЦКТ София

Плакат за постановката „Коминкови приказки“