Плакат за постановката „Жуау в света на невъзможното“,
режисьор Яна Цанкова,
ДКТ Сливен

Плакат за постановката „Жуау в света на невъзможното“