Плакат на тема „Човешките права“,
изложба на New Vision International Group Женева, Барселона, София

Плакат на тема „Човешките права“