Плакат за постановката „Джуджето“,
сценична адаптация и постановка Елза Лалева,
ДКТ Сливен

Плакат за постановката „Джуджето“