Фамилен монограм — Златина и Рангел Пускови

Фамилен монограм — Златина и Рангел Пускови