Конкурс за запазен знак и корпоративна идентичност на Българска асоциация Природен газ, България

Запазен знак и корпоративна идентичност на Българска асоциация Природен газ, България