Редизайн на запазен знак на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Запазен знак на Фондация „Работилница за граждански инициативи“