Конкурс за графичен символ на Телефон 112, България — Първо място

Графичен символ на Телефон 112, България