Грамота Почетен знак „Марин Дринов“ от БАН за Борис Патон
Калиграфия Георги Павлов

Грамота Почетен знак „Марин Дринов“ от БАН за Борис Патон