Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Юрий Валадимирович Макогон
Калиграфия Георги Павлов

Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Юрий Валадимирович Макогон