Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Делчо Порязов
Калиграфия Георги Павлов

Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Делчо Порязов