Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Мей Мохамед Абу Ал–Дахаб
Калиграфия Георги Павлов

Почетна грамота от СА „Димитър Ценов“ на Мей Мохамед Абу Ал–Дахаб