Сертификат от „Център за квалификационно обучение Аркус“, Лясковец
Калиграфия Георги Павлов

Сертификат от „Център за квалификационно обучение Аркус“, Лясковец